בס"ד

הרוצים להשאיל ספר תורה

ברשימה זו נפרסם את כל מי שליבו חפץ להשאיל את ספר התורה שברשותו

הפרסום יכלול את פרטי הספר ואת התנאים הבסיסיים של המשאיל וכן כתובת ומס' טלפון,

מי שירצה יוכל לפרסם זאת דרכנו, כלומר – אנחנו נפרסם כאן את פרטי הספר הבסיסיים ללא פרטי המשאיל ותנאיו

וכך נהווה חוליה מקשרת המונעת טרדות והמעוניין לשאול את הספר יתקשר אלינו,

כל ההתקשרויות רצוי שייעשו דרך צור קשר 

1.

2.

3.

4.

5.