בס"ד

הרוצים להחזיק בספר תורה

ברשימה זו נפרסם את כל המעוניין להחזיק בביתו ספר תורה

לקרוא וללמוד בו בהתמדה, כל המעוניין יעביר אלינו את פרטיו ורצונותיו ואת הפרטים שירצה לפרסם כאן

ואנחנו נשתדל בנוסף לתאם ישירות בין המשאילים לשואלים.

תיאור: שם: פרטי התקשרות: 
בית מדרש בעכו, פעיל כל השבוע, מעוניינים להשאיל ספר תורה ספרדי.    עמי סויסה 

 טל': 052-4539144

אימייל:amiswisa@gmail.com

בית כנסת עובד בן ציון בכפר סבא – מעוניינים להשאיל ספר תורה שמוליק

052-2842357