בס"ד

הסבר ספר תורה בכל בית

ספר תורה הוא תשמיש קדושה מרגע סיום כתיבתו

תשמיש קדושה – חייב להיות בשימוש כפי שיועד לו.

כתוצאה מהגלות שבה לא היה ביטחון לפרט, הופנו רוב ספרי התורה אל בתי הכנסת והישיבות,

כנותני חסות בטוחים. מכמה טעמים:

ספר תורה

שימוש לכל בני הקהילה.

שמירה רצופה מפני נזקים לספר.

רצון לחיבור בין בעל הספר לקהילה. 

ברוך ה', אנחנו בארצנו הפורחת ובטוחים בגאולה השלמה ההולכת ומתקרבת. ועלינו לחזור אל הדרישה המקורית "להיות לכל אחד מבני ישראל ספר תורה מוכן אצלו שיוכל לקרוא בוא תמיד" 

ברגע שיהיה לכל אחד "ספר תורה בביתו", אין צורך בארון ספרי התורה בבית הכנסת או בבית המדרש, הספרים יובאו כל יום שיש בו קריאה על ידי המתפללים (כפי שמוסבר ב"סוטה" ל"ט ע"ב) בשמחה לקריאה וללימוד ע"פ סדר שיקבעו הגבאים. וארון הקודש שהוא למעשה היום , סגור ומסוגר ככספת אך מהווה את מוקד הקדושה. יוחלף בתמונת בית המקדש ו/או בתכנים המכוונים ובמביעים את כיסופינו לבניית המקדש ממש בימינו. וכך נאמר תודה מעומק הלב לבורא עולם שגלגל אותנו לדור זה שבו הארץ נותנת פרותיה בשפע,העם חוזר בתשובה אל מקורו ותחושת הביטחון בצדקת דרך התורה הולכת וגדלה.

 

וכשלב ביניים בכל ארון קודש יש להשאיר לא יותר מארבעה ספרי תורה

הגבאים יחזירו את שאר הספרים לבעליהם ויקבעו סדר של החלפת הספרים

כל חצי שנה או שנה, כך שהספרים הנמצאים בארונות הקודש רוב שימושם יהיה ע"י בעלי הספרים.

בעל ספר שאינו יכול להחזיק בו ישאיל אותו לבן משפחה ואם לא נמצא כזה יפנה אלינו

ואנחנו בעזרת האתר ננסה למצוא שידוך לדבר שבקדושה.

כתב