בס"ד

ארגון חפץ האומה

הארגון הוקם כדי להיות שותף בהליך התיקון והגאולה בפיתוח מעשי בתורת חיים

וזאת בשכלול והתאמה בחמישה מוקדים המשמשים את האדם.

השינוי יהיה בכח הרוח, בהבאת דבר ה' בפנים מאירות ומסבירות

כך  שיעוררו את ההסכמה והרצון הטוב מתוך ערבות הדדית ואהבת ישראל

שהרי דרכה של תורה – "דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום".

יודעים ומאמינים אנו כי "תורה חדשה מאיתי תצא"

בתוך העולם שלנו – "עולם כמנהגו נוהג"

ומתוך כך "כולם ידעו אותי מקטן ועד גדול"

בדרך של "חדש ימינו כקדם".

בגלות הסתיר ה' פניו מאיתנו. כשחזרנו לארץ ישראל הקדושה מתגלה ה' ואומר:

" רוני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום ה' " (זכריה פרק ב' )

ולביטויי שמחה זו אנחנו מכוונים ע"י הוספת קירבה וקדושה למושג הזמן, לטהרה במקווה,

לקרבת ספר תורה ופנימיות במגורים וחיזוק האמונה בתחיית המתים.

נשמח על כל יוזמה ומעשה מכל אחד, בתחומים כאלו ובאחרים ונעזור ככל שניתן.

כל הנאמר באתרים אלו הוא לא בגדר פסקי הלכה אלא כהכוונה ובירור.

צוות העמותה מאחל לכולם עשיה מבורכת ובהצלחה.


 

 

גאולת העולם תלויה בהרמת קרנן של ההכרות הפנימיות,

על ידי עיסוק מתמיד במעמקי המחשבות והרגשות.

העיסוק בסודות התורה יחזיר את העולם 

אל אותה נקודה פנימית, וישיבו לאורו 

(על פי אורות הקודש א', צ"ו) 

 


 

 

ואחרי כל הלימוד העמוק של תורת הנסתר והסודות הפנימיים,

אנחנו מגיעים לידי המסקנה, הפשוטה והבהירה, 

שעמל האדם ראוי להיות בכישרון המעשה – להרבות טוב בעולם,

בין אדם לחברו, ולכל היצורים על פני האדמה.

ובסופו של חשבון, כל טובה פרטית, שאדם יחיד עושה, פועלת ומשפיעה,  

מעוררת את הצדדים היפים שבבני האדם, וממילא העולם מתקן. 

(על פי אורות הקודש ג', שט'ו)