בס"ד

בתים/מעילים לספר תורה לבית

"הבית" כמכונה בקרב עדות ספרד ו"המעיל" כמכונה בקרב אשכנז

מקשים על החזקת הספר בבית, כל אחד וחסרונותיו…

לשם כך פיתחנו בית לספר תורה המשלב בין שניהם

כדומה לספר התורה של הרמח"ל 

הנמצא במוזיאון הרמח"ל ספר תורה


בעכו. העשוי מפרספקס חזק, אטום וקל. גודלו הקטן,המאפשר להניחו בכל ארון ספרים

מאפשר קריאה ולימוד בישיבה ואו בעמידה, ניתן לגלילה ללא נגיעה בקלף.

רצוי להחליף את הבית או המעיל בשלושה שלבים.

א. הוצאת הקלף ושמירת הבית ואו המעיל במקום מכובד.

ב. העברת הספר לסופר סת"ם, לבדיקה ותיקון אותיות. 

ג. חיבור הקלף לבית החדש.

בית לספר תורה בית לספר תורה

כל הנאמר כאן הוא בגדר המלצה בלבד.

יש להיוועץ בתלמידי חכמים.  

העלות כ- 2000 שקלים והוא ללא ציפוי ו/או כיתוב.