בס"ד
h


 A Torah book as a living thing as man himself. The beginning of its parenting is in holy intentions, Its writing is its upbringing and education, in which a lot of thought is invested. Its adulthood, after the book is completed, is in the constant dialogue, which advances both the book and its reader And at the end of its days, when the book is falling apart, its burial is as that of a living person returning to his roots- The matter, to the earth, and the mind, to the Creator. With this website, we wish to connect the relation and living use between people in Israel and the Torah book in their homes, As decreed by the writer of The Book Of Education, in the last commandment, the 613th of his book: “That every person shall write a scroll of the Torah for himself.” And then: “The Holy One, blessed be He, commanded that each and every man of Israel have a safer Torah at hand from which he can always study…”

We will act in a few ways:

The first- informing about the importance of having a Torah book in every Israeli’s home.

The second- coordinating between book owners who are willing to lend out their books

And those interested in having a Torah book.

This website was constructed in Elul 5775 and is still under formation.

לעצירה עבור עם העכבר
 • המגמה המרכזית של התורה היא לעורר את הצד הרוחני העליון שבאדם, 

  שיהיה עסוק במחשבות קדושות,

  ובכך יסור מהשתקעות בחומר, הפוגעת בעצמיותו.

  (על פי אורות התורה, ו’, ה’)

 • התורה – שירדה לעולם הזה אם לא הייתה מתלבשת באלו הלבושים שבעולם הזה 

  שהם נראים כסיפורים ודברי הדיוט, לא היה העולם יכול לסבול

  ועל כן הסיפור הזה שבתורה הוא לבושה של התורה 

  (זהר בהעלותך – יום רביעי חק לישראל) 

 • ולעתיד לבוא עתידים להסתכל בנשמה של הנשמה שבתורה 

  (זהר בהעלותך יום רביעי חק לישראל)

 • 2015-07-31

  כל מחשבה היא חיבור ממשי לאותו תוכן. 

  וכמו שהאדם צריך להיזהר מלהידבק במחלות על ידי מגעו עם העולם, 

  כך בדיוק צריך להיזהר מלהידבק במחלות רוחניות, שמגיעות על ידי הידבקות במחשבה רעה.

  האדם לא מעריך את כוחה של המחשבה הרעה.

  הוא חושב שהוא מהרהר בדברים, אבל בעצם הם מחלחלים ומשנים את אישיותו.

  רק כאשר יבין האדם איזו חותמת משאירה באופיו כל מחשבה, 

  אז יפסיק להזין את מוחו ברעלים רוחניים של דעות שליליות ומחשבות רעות.

  (שמונה קבצים, קובץ ג’, ש’נ) 

 • אלו שיודעים יותר אינם מסתכלים בלבוש 

  אלא בגוף שהוא תחת הלבוש 

  בנשמה של התורה שהיא עיקר הכל – תורה ממש

  (זהר בהעלותך יום רביעי חק לישראל)

 • “והרבתי את אותותי ואת גופתי” 

  אותותי אלו אותיות שבתורה

  אותיות התורה צופנות בחובן את הכלים ואת הרצון העז לזכות לאורו של בוראנו

  וכן גם את האור עצמו

  (ברכה שלום, הרב גוטליב)